El Bloc de l'Albert

La meva foto
Roses, Alt Empordà
Catedràtic de Geografia i Història a l'INS "Cap Norfeu" de Roses (Alt Empordà)

dimecres, 2 de novembre de 2011

El Ministeri de Cultura entrega al Monestir de Poblet còpies de documents de l'Arxiu Històric Nacional .

Es tracta de més de 25.000 imatges digitalitzades de llibres i còdexs
El Ministeri de Cultura ha entregat al Monestir de Poblet més de 25.000 reproduccions digitals de documents custodiats a l'Arxiu Històric Nacional espanyol, principalment llibres i còdexs.
Per la seva part, el Monestir facilitarà al Ministeri una còpia digital dels documents dels seus arxius que puguin ser d'interès per completar els fons i col·leccions dels arxius de titularitat estatal adscrits al Ministeri de Cultura.
Les imatges es podran consultar en el portal Pares, que recull els arxius estatals. La documentació del Monestir de Poblet que es conserva a l'arxiu estatal inclou documents de l'any 960 fins al 1876.