El Bloc de l'Albert

La meva foto
Roses, Alt Empordà
Catedràtic de Geografia i Història a l'INS "Cap Norfeu" de Roses (Alt Empordà)

dissabte, 15 de juny de 2013

ABANS D'ARA El simbolisme patriòtic a les capçaleres

De Josep M. Miquel i Vergés (Arenys, 1905 - Mèxic, 1964) a Revista de Catalunya (abril 1934). Catalunya, que ara acull la BCN Design Week, va destacar al segle XIX en dissenys condensadors de tradició i progrés. 

 
El simbolisme patriòtic a les capçaleres


El procés líric de desvetllament de la idea catalana, del sentiment patriòtic català, ve registrat a les capçaleres simbòliques dels periòdics catalans renaixentistes. Les muntanyes de Montserrat, el Sol Ixent de la Pàtria, la falç, la barretina, el pagès català, les garbes, el porró, les espigues, etc., han ornat -i ornen encara- les vinyetes que encapçalen els fulls patriòtics. Per damunt de tots, resta el símbol cabdal, les quatre barres, segell immortal de la Catalunya íntegra. 

L'eficàcia del moviment conegut com a Renaixença, el qual ha culminat en un retrobament nacional, arrenca de la seva complexitat. Totes les manifestacions tenen llur vàlua i, en tots els aspectes, ofereixen un interès. Les indecisions, la manca d'orientació dels primers conreadors de la llengua catalana, els dubtes i vacil·lacions han anat superant-se en una magnífica cristal·lització de consciència nacional. Aquesta escala graduada de sensibilitat es constata, principalment, en les publicacions periòdiques de llengua catalana, les quals passen, des de la seva primera manifestació, Lo Pare Arcàngel , insubstancial i faceciosa, a la moderna premsa nacional.

L'esforç erudit dels primers heroics renaixentistes no hauria pas arribat a l'èxit si altres tendències, antitètiques i animades d'un esperit de lluita, no haguessin entrat a la palestra. [...]
El simbolisme revolucionari apareix, per primera vegada, l'any 1868 amb Lo Somatent , periòdic polític liberal. [...] Defensa l'ideari de la república federal simbolitzada en un català arborant una bandera i seguit d'un nombre d'homes armats i en actitud bèl·lica. [...] 

El simbolisme en les capçaleres dels periòdics renaixentistes ha assenyalat les diverses fases per les quals ha passat el moviment redemptor. Hi ha el simbolisme místic, ideal venturós i llunyà d'una Catalunya retrobada, el patriòtic i el rebel. [...]