El Bloc de l'Albert

La meva foto
Roses, Alt Empordà
Catedràtic de Geografia i Història a l'INS "Cap Norfeu" de Roses (Alt Empordà)

divendres, 12 de setembre de 2014

Relació del siti de Barcelona del 1714 (1714)

De Mas i Soldevila (Barcelona, ? - 1748) a Cròniques del setge de Barcelona de 1713-1714 (Barcino i Fundació Lluís Carulla, 2014). Narració d’un jurista vinculat al govern de la ciutat. El setge, dibuixat per J. Rigaud.

[...] Lo duc de Pòpuli, temps discorregut des de la última festa de Pasqua, començà son bombardeig, encara que amb algunes intermissions, per molt temps, tirant solament a la ruïna de les cases e inquietar als habitants, anà cercant la bateria de morters i formant-ne d’altres, disparant-se moltes vegades al mateix temps bombes per mar, que, entre unes i altres, no deixaven lloc segur casi en tota la ciutat; lo que precisà a les famílies a reduir-se als extrems de l’Arraval (que era, si no segur, paratge menys exposat) i abarracar-se amb tendes en l’horta de Sant Bertran i muntanya de Montjuïc. Per lo arribo del nou general (en lloc del duc de Pòpuli), duc de Bervic, si bé s’experimentà gran remissió en lo del disparo de les bombes a la ruïna de les cases, perquè, encara que se’n disparessin algunes, tiraven no a la ruïna, sí a cansar la guarnició en fosso, muralla i baluards, però amb la nova prevenció de tanta artilleria i pertrets de guerra i augment de tropes franceses que havien arribat al camp, i amb les notícies que, ja per desertors com altrament, adquirien los generals d’aquesta plaça, se donava per constant lo voler en breu atacar-la en lo modo regular dit mariscal duc de Bervic. A la vista del que, prosseguint amb major fervor la fortificació, incessantment se treballava per la defensa. Prest se veren los efectes, com se recelaven, de les idees del mariscal de Bervic, puig, començant als últims de juny o primers de juliol a alçar terra i formar ataques i ramals per aquella part del Portal Nou i convent de Santa Clara, tingué plantada i acabada de perfeccionar una bateria de passats de quaranta canons d’artilleria, plantada en puesto eminent i a competent distància, lo dia 25 de juliol, que ho era de la festa del gloriós apòstol sant Jaume. Des de la qual, a punta de dit dia, començà a disparar i batre los llens o flancs de la muralla, entre los baluards del Portal Nou, Santa Clara i Llevant; i batent al mateix temps dits baluards, prosseguí i anà avançant sa bateria amb tan vigor que, a pocs dies, començà ja a obrir bretxa en dita muralla. [...]